اطلاعيه: درخصوص حق الوكاله نمايندگان قضائي
1391/11/25
اطلاعيه
جناب آقاي رضايي
مدير محترم دفتر حقوقي شرکت سهامی مادرتخصصي مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

جناب آقاي اماني
مدیر محترم دفتر حقوقی و بازرسي شرکت سهامي مادر تخصصي مهندسی آب و فاضلاب کشورجناب آقاي مدنيان
سرپرست محترم دفتر حقوقي شركت سهامي مادر تخصصي مديريت منابع آّب ايرانبا سلام،

به پيوست تصوير بخشنامه‌هاي شماره 81341 مورخ 10/7/85 و 72648 مورخ 11/7/85 معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري منضم به تصوير نامه شماره 10769/85/1 مورخ 14/6/85 رئيس محترم حوزه رياست قوه قضائيه ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد در دعاوي مطروحه توسط شركتهاي زيرمجموعه آن شركت، حق‌الوكاله نمايندگان قضايي نيز درخواست و نسبت به مطالبه خسارت حق‌الوكاله اقدام فرمايند.رسول آرامش
مديركل دفتر حقوقي

p1.jpg

p2.jpg