همايش‌ها

همايش‌ها

1396/06/01
"نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد نظارت حقوقی و حقوق شهروندی" باهدف تقویت نظارت واجرای قوانین در راستای توانمندسازی دستگاه های اجرایی در زمینه حقوقی و معرفی آخرین نظریه ها و دستاوردهای علمی، تبادل دیدگاهها، با حمایت دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی کشورشهریور ماه سال جاری برگزار می گردد.