اخبار

اطلاعيه درخصوص برخي مصوبات شوراهاي اسلامي راجع به دريافت عوارض
1391/11/25

جناب آقای دکتر زرگر

معاون محترم امور آب و مدیرعامل شرکت سهامی مدیریت منابع آب

جناب آقای دکتر احمدیان

معاون محترم امور برق و مدیرعامل شرکت توانیر

جناب آقای مهندس شفیعی

معاون محترم امور آب و فاضلاب و مدیرعامل شرکت سهامی مهندسی آب و فاضلاب کشور

جناب آقای دکتر مقدم

مدیرعامل محترم شرکت ساتکاببا سلام،

بدنبال مشکلات ناشی از برخی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها مبنی بر پرداخت عوارض توسط شرکتها و يا وصول عوارض از متقاضیان و مشترکان آب و برق و آب و فاضلاب به آگاهی می رساند، مستنداً به

مواد 79 و 80 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» (اصلاحی مصوب 82) و سایر مقررات مربوطه اولاً: مرجع رسیدگی به شکایات علیه شوراها درخصوص انحراف آنها از وظایف قانونی مربوط، هیئت حل اختلاف استان و يا شهرستان ذیربط می باشد. ثانیاً: چنانچه مصوبات شوراها مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات آنها باشد، ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است .

با عنایت به مراتب فوق، چنانچه مصوبات شوراها موجب ایجاد تکلیف و وظیفه غیرقانونی برای شرکتهای
آب، برق و آب و فاضلاب باشد و یا متضمن وضع عوارضی بر خلاف مقررات در خصوص انشعابهای آب، برق و فاضلاب باشد، ضرورت دارد شرکتها نسبت به مصوبه مزبور در مهلت قانونی اعتراض لازم را بعمل آورند. لازم به توضیح است، در خصوص مصوبات شوراهای روستا و بخش مراتب باید به بخشدار یا شورای شهرستان و در مورد مصوبات شوراي شهر و شهرستان مراتب به فرماندار يا شوراي استان و در مورد مصوبه شوراي استان مراتب باید به استاندار منعکس و پیگیری گردد.

بدیهی است اعتراضات مذکور مانع از طرح شکایت در مراجع قضائی و تقاضای لغو و ابطال مصوبات خلاف قانون و مطالبه خسارات احتمالی وارده نخواهد بود. در همین رابطه ضمن ارسال تصویر نامه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری (به شماره 9765 مورخ 5/2/85) که مؤید مراتب فوق می باشد، مقتضی است دستور فرمائید مراتب به شرکتهای تابعه و وابسته ابلاغ گردد.علی یوسف پور

معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی


جناب آقای دكتر زرگر

معاون محترم وزیر در امور آب و مدیر عامل شرکت سهامي مادر تخصصي مدیریت منابع آب

جناب آقاي مهندس وحدتي

مديرعامل محترم شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

جناب آقاي دكتر مقدم

مديرعامل محترم شركت ساتكاب

جناب آقای مهندس نامجو

مدیرعامل محترم شرکت سهامي مادر تخصصي مهندسی آب و فاضلاب کشوربا سلام،

پيرو نامه شماره 410/38913 مورخ 9/5/85 در خصوص اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها كه خلاف مقررات قانوني هستند به پيوست تصوير نامه شماره 23837/1 مورخ 28/5/85 شركت آب و فاضلاب يزد منضم به نامه فرماندار محترم شهرستان يزد مبني بر لغو برخي مصوبات شوراي اسلامي شهرستان يزد جهت استحضار ارسال مي گردد.

ضمناً توجه دارند كه به استناد تبصره «1» ماده «5» قانون اصلاح قانون برنامه سوم و چگونگي برقراري وصول عوارض (موسوم به قانون تجميع عوارض) وضع عوارض جديد و يا افزايش نرخ هريك از عوارض محلي مي بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي گردد. لذا خواهشمند است به كليه شركتهاي زير مجموعه ابلاغ فرمايند تا ترتيبي اتخاذ فرمايند كه در اسرع وقت به محض دسترسي به مصوبات شوراهاي ذيربط بررسيهاي قانوني معمول و در صورت لزوم در مهلتهاي مقرر اقدامات قانوني لازم بعمل آورند.علي يوسف پور

معاون حقوقي، امور مجلس و پشتيباني